Odklady úverov z dôvodu ochorenia COVID-19

Parlament včera definitívne schválil podmienky odkladu splátok úveru v prípade hypotekárnych a spotrebiteľských úverov.

Zhrnutie:

 1. Žiadosť o odklad splátok možno podať elektronicky, alebo osobne na pobočke.
 2. Ak je dlžníkov v jednej úverovej zmluve viac, banka povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad splátok podal ktorýkoľvek z nich.
 3. Banka nie povinná povoliť odklad splátok, ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok.
 4. Klient môže požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát.
 5. V prípade ak má klient k úveru aj poistenie, splátka za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, banka informuje klienta aj o spôsobe a výške tejto platby.
 6. Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.
 7. Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje bonitu klienta, odklad splácania úveru sa nepovažuje za omeškanie.
 8. Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru
 9. Ak klient aj požiada o odklad splátky s max. dobou 9 mesiacov, môže banke aj skôr oznámiť svoj záujem, že chce začať splácať úver alebo jeho časť, banka následne odklad splátok ukončí.
 10. Odklad splátok pri úvere na bývanie nemá vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru.
 11. Zmena úverovej zmluvy bude bez poplatku.
 12. Dlžnik (spoludlžník, ručiteľ) nebudú vedení v úverovom registri ako neplatič.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás.

Mohlo by sa Vám páčiť