Mám DOBRE nastavené ŽIVOTNÉ POISTENIE?

Článok je určený nielen tým, ktorí životné poistenie vôbec nemajú ale aj tým, ktorí ho už majú ale stále v nich prevládajú pochybnosti. Nestačí si len „niečo platiť“. Dôležité je, aby to spĺňalo aj určité kritéria, pre ktoré si štandardne životné poistenie ľudia uzatvárajú. V článku priblížim ako by v ideálnom prípade malo byť poistenie zostavené.

Treba mi vôbec uzatvárať životné poistenie?

„Mne sa nič nestane, ani doteraz sa mi nič nestalo…“

„Keď sa mi niečo stane, tak poisťovňa mi nevyplatí žiadne peniaze…“

„Sú to zbytočne vyhodené peniaze…“

„Všetky poisťovne sú darmožráči…“

Najčastejšie reakcie ľudí, ktorí sú proti životnému poisteniu ako takému. Pokiaľ patríte do tejto kategórie ľudí, tak nemusíte čítať ďalej tieto riadky. V prípade, že ste otvorení tejto myšlienke alebo ho už uzavreté máte, tak je dobré mať na pamäti, že poistenie sa neuzatvára kvôli tomu, že by niekto mal zomrieť ale naopak, kvôli tomu, že niekto musí ďalej žiť, aj napriek všetkým neočakávaným situáciám.

Dôležité je aj špecifikovať pojem životné poistenie. Už samotný pojem znamená, že chráni pozostalých v prípade smrti živiteľa rodiny. Existuje aj úrazové poistenie, ktoré kryje len úrazy a zároveň rizikové poistenie, v ktorom sú zahrnuté aj choroby a smrť. V rámci životného poistenia sa ešte môžeme stretnúť s takými, v ktorých je aj sporiaca zložka. O týchto typoch produktov bolo napísaných mnoho článkov a sú veľmi rozporuplné. To však ale nie je obsahom tohto článku.

História životného poistenia sa datuje už stovky rokov dozadu a jeho dôležitosť naberá na obrátkach práve v období vyššieho zadlžovania obyvateľstva a neustálym narastajúcim počtom civilizačných ochorení. Aj napriek tomu, že má mnoho kritikov jeho popularita neustále rastie a čím ďalej viac ľudia hľadajú riešenia ako zabezpečiť svojich najbližších. Ako sa hovorí, kto chce psa biť, palicu vždy nájde a rovnako je to aj pri uzatváraní životného poistenia. Pre tých, ktorí ho však ešte nemajú a aj rozmýšľajú nad jeho uzavretím by si mali prečítať nasledujúce body.

Prečo si ho treba dojednať čím skôr?

Stáva sa, že klient zavolá, že by chcel poistenie lebo mu diagnostikovali niektoré závažné ochorenie. V tejto chvíli je už žiaľ neskoro, pretože sa stáva klient nepoistiteľný, prípadne dostane výluky alebo prirážky pri niektorých pripoisteniach. Čím má človek horší zdravotný stav, tým je menšia pravdepodobnosť, že ho niektorá poisťovňa poistí. Je síce možné v takýchto prípadoch dojednať poistenie bez dokladovania zdravotného stavu, avšak je limitované v rozsahu krytí a ich výške.

Zároveň platí pravidlo, že čím je klient starší, tým je poistenie drahšie. Pochopiteľne s rastúcim vekom je aj vyššia pravdepodobnosť výskytu chorôb alebo úrazov. So životným poistením preto netreba zbytočne čakať a dojednať si ho v čo najnižšom veku na čo najdlhšiu dobu a najmä keď nemáme stanovené žiadne diagnózy. Taktiež veľkú úlohu zohráva aj vyššia váha alebo podváha. Aj tieto zdanlivo nedôležité faktory dokážu zohrať rozhodujúcu úlohu pri dojednávaní životného poistenia.

Ako sú poistenia väčšinou nastavené na Slovensku?

Najčastejšie sú slovenskí klienti podpoistení. Až 95% zmlúv je zle nastavených. Okrem nízkych krytí sú najčastejšie nedostatky v rozsahu jednotlivých krytí. Začneme poporiadku. Čo to znamená byť podpoistený? Štandardne sa stretávam s tým, že výška zabezpečenia u klienta (bavíme sa len o samotnom krytí) vychádza vo výške 5-7% z príjmu. Pokiaľ vaše poistenie nie je aspoň v tejto výške, tak s najväčšou pravdepodpobnosťou bude niekde chyba a budete mať krytia príliš nízke. Samozrejme v prípade vyššieho veku alebo zlého zdravotného stavu to môže byť oveľa viacej.Vychádzam z priemeru, v ktorom môžu byť samozrejme odchýlky. Presne na tento účel je dobre využiť službu finančného odborníka, ktorý to všetko skontroluje a upraví.

Výšku poistných súm stanovuje vždy finančný odborník na základe príjmov, výdavkov a záväzkov. Na ich stanovenie sa používajú rôzne výpočty. Filozofia je však vždy rovnaká. Vychádza z toho, či pokryje poistné plnenie stratu samotného príjmu alebo vyplatenie záväzku. Preto nikdy neodporúčam uzatvárať životné poistenie s niekym, kto sa nezaujíma o výšku vašich záväzkov alebo výdavkov. Takéto poistné sumy sú vždy len od oka a nikdy nebudú spĺňať tie kritéria, ktoré daný klient skutočne aj potrebuje, resp. jeho rodina.

Druhým najčastejším nedostatkom je samotný rozsah krytia. Znamená to, že klient očakáva plnenie z takého krytia, ktoré ani nemá dojednané. Následne vzniká nespokojnosť a zlá skúsenosť s poisťovňou. Pochopiteľne, že keď mám dojednané napríklad len úrazy, tak nemôžem očakávať plnenie z dôvodu choroby. Čo by však určite v životnom poistení malo byť dojednané popíšem v ďalšom bode.

Čo by v ňom nemalo určite chýbať?

Najdôležitejšími pripoisteniami v životnom poistení sú vždy tie, ktoré pomôžu v prípade výpadku príjmu. Takýmito sú najmä smrť pre pozostalých, trvalé následky úrazom, civilizačné choroby, invalidita, denné odškodné a PN-ka. Všetky tieto krytia pomáhajú v prípadoch, kedy klient potrebuje na zotavenie väčší balík peňazí alebo čiastočnú, či plnú náhradu príjmu. Nikdy by sa nemali podceňovať a mali by byť dojednané. Rozpoznáte ich aj tým, že väčšinou patria k tým najdrahším položkám v samotnom životnom poistení. Nie sú potrebné iba za predpokladu, že som na to dostatočne finančne pripravený, tak ako už bolo písané vyššie v tomto článku.

Ďalšími krytiami sú práve všetky tie drobnejšie udalosti, ktoré sa môžu prihodiť. Finančné prostriedky z nich sú však veľkou pomocou. Patria k nim hospitalizácia, chirurgický zákrok a ďalšie. 

Záver

Životné poistenie má v prvom rade slúžiť na ochranu príjmu a rodiny v prípade neočakávanej situácie. Je vždy lepšie ho mať ako ho nemať. Osvedčilo sa mať ho dojednané tak ako navrhne finančný odborník, ktorý sa rozumie jeho filozofii. Takýto poradca dokáže zároveň zastupovať klienta v prípade komplikácii pri zdravotnom posudzovaní v prípade poistnej udalosti. Vždy je dobre poistenie dojednať v období, kedy netrpíme žiadnym zdravotným problémom a pokiaľ ho už máme, tak ho pravdivo uviesť v zdravotnom dotazníku. Poisťovňa určí výluku alebo prirážku a vieme na čom sme. Keď si životné poistenie dojednáme v nižšom veku, tak nám sadzby budú platiť až do konca poistnej doby, čím využijeme výraznú úsporu v porovnaní s uzatváraním vo vyššom veku.

Nečakajte s dojednaním poistenia a pokiaľ ho máte, tak si ho dajte skontrolovať. Vždy keď sa vám zmení situácia (narodí sa dieťa, zvýšia/znížia vám príjem alebo zoberiete úver) tak si dajte životné poistenie skontrolovať, či spĺňa aktuálne podmienky. Keďže aj trh s poistením sa stále zdokonaľuje, tak najneskôr každé dva roky si ho dajte prehodnotiť. 

Autor článku: Tomáš Holán – All4life www.allforlife.sk

obr. prevzatý z “financneinfo”

Mohlo by sa Vám páčiť