V roku 2019 začala platiť nová daň z poistenia. Čo to reálne pre nás znamená ?

Od 1.1.2019 budú poisťovne musieť platiť dodatočnú daň z poistenia vo výške 8 % z poistného. Nová daň sa platí iba z rizika umiestneného na území Slovenska a bude sa týkať iba poistení z odvetví neživotného poistenia ako napríklad:

  • poistenie nehnuteľnosti, domácnosti
  • poistenie zodpovednosti za škodu
  • havarijné poistenie
  • samostatné úrazové poistenie
  • cestovné poistenie

Daň z poistenia sa neplatí z:

  • PZP

Čo spôsobí nová 8% daň?

Zavádzanie akejkoľvek dane znamená pre poisťovňu dodatočné náklady. Nie sú to len náklady, ktoré sú priamo spôsobené vyššou daňou ale aj administratívne náklady, ktoré súvisia s preprogramovaním poistných kalkulačiek a iných IT systémov poisťovní. Už dnes je takmer jasné, že zvýšenie nákladov so sebou určite prinesie aj zvyšovanie poistného a za poistenie tak žiaľ klient v konečnom dôsledku zaplatí viac.

Niektoré poisťovne nateraz deklarujú, že poistné navyšovať nebudú a celú poistnú daň budú znášať na úkor svojho zisku. Neoficiálne vyjadrenia možno vyvráti budúca prax. Určite budú na trhu aj poisťovne, ktoré časť novej dane pretavia do nižších ziskov a s časti navýšia poistné. S daňou sa teda s klientom „podelia“.

Najviac však klienti utrpia vtedy, ak ich poisťovňa daň kompletne celú prenesie na plecia poistníka. V takomto prípade štát nezaťaží poisťovne, ako pôvodne zamýšľal, ale naopak na vyššiu cenu za poistenie sa „poskladajú“ ľudia, ktorí sa iba snažia k riziku pristupovať zodpovedne.

Novinky z oblasti dane z poistenia

Pripoistenia k životnému poisteniu

Príklad: V prípade uzavretia poistnej zmluvy v odvetví životného poistenia s pripoistením vybraných produktov z odvetvia neživotného poistenia (napr. poistenie úrazu, poistenie choroby) je pripoistenie produktov neživotného poistenia predmetom dane.

Celoročné cestovné poistenie

Príklad: Občan s obvyklým pobytom v SR uzavrie pred  odchodom na dovolenku v Chorvátsku cestovné poistenie s poisťovňou so sídlom na území SR s poistnou dobou:

  • najviac 4 mesiace. Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku a toto poistenie bude podliehať dani z poistenia.
  • Na obdobie 1 roka, čím nie je dodržané pravidlo poistnej doby najviac 4 mesiace. Umiestnenie poistného rizika sa posúdi podľa obvyklého pobytu poistníka, ktorým je tuzemsko. A toto poistenie tiež podlieha dani z poistenia.

Podľa tohto výkladu by teda platilo, že všetky cestovné poistenia, ktoré si uzavrie osoba s trvalým pobytom na území SR, nakoniec spadnú do pôsobnosti dane. Ak máte havarijné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, úrazovku, cestovné poistenie,… pripravte sa v roku 2019 na navýšenie ceny za poistku. 

Autor: Tomáš Holán
Obr prevzatý z: expertsystem
Upravené z financniodbornici.sk

Mohlo by sa Vám páčiť