Riešenie exekúcií a dražieb?

“Banka spravidla nepristupuje k predaju nehnuteľnosti v exekučnom konaní, ale k výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby, s čím je klient oboznámený už pri podpise úverovej zmluvy.

Princíp dobrovoľnej dražby a dražby v exekúcii je v zásade rovnaký. Podstatný rozdiel je v tom, že dobrovoľná dražba je pre dlžníka menej nákladný spôsob vydraženia nehnuteľnosti. Odmena pre exekútora totiž býva dosť vysoká.

Dražba v rámci exekúcie je pre dlžníka drahšia kvôli odmene exekútora. Exekúciu predajom nehnuteľnosti pritom možno vykonať len vtedy, ak oprávnený, alebo teda veriteľ s tým súhlasí. Musí ísť o nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve povinného. Exekútor musí po vydaní exekučného príkazu zaobstarať znalecký posudok na určenie ceny nehnuteľnosti. Takisto musí v katastri, kde je nehnuteľnosť zapísaná, zriadiť exekučné záložné právo – zapíše sa, že nehnuteľnosť sa exekuuje pre vymáhanú pohľadávku. Majiteľ domu či bytu v žiadnom prípade nesmie už s takouto nehnuteľnosťou nakladať.

Ten kto je v exekučnom konaní alebo inej podobnej situácii, nemá ani toľko času, aby mohol túto veľmi zložitú životnú situáciu nejakým spôsobov riešiť. Určite nemá žiadne svoje nasporené peniaze, ktorými by mohol svoje problémy riešiť. Takáto situácia prichádza vždy v čase, keď  to človek najmenej očakáva.

Je ten najvyšší  čas , obrátiť sa na nás o pomoc……

Našim klientom poskytujeme :

– komplexné služby spojené s výkupom, predajom, oddlžovaním a právnym vysporiadaním nehnuteľností.
– zastupujeme klientov pri  jednaní s úradmi a veriteľmi / exekútormi /
– vyznáme sa v exekučných a dražobných konaniach
– pomoc pri vysporiadaní vlastníckych práv, dlžôb, dražieb, exekúcií a iných záväzkov
–  kompletný obslužný servis, súvisiaci s majetkovoprávnym vysporiadaním nehnuteľností, poradenstvo, v prípade sporových konaní – kontaktovanie s advokátom
–   zabezpečenie predaja Vašej nehnuteľnosti a následne kúpa inej nehnuteľnosti pre Vás tak, aby došlo k plynulému sťahovaniu

Autor: Jaroslava Radovská
Fotografia zdroj: pozicka. sk

Mohlo by sa Vám páčiť