Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti v roku 2018

Predali ste v roku 2018 dom, byt či inú nehnuteľnosť a neviete, či máte zdaniť tento príjem, alebo nie? Aká je sadzba dane z prevodu vlastníctva nehnuteľností?

Pri predaji nehnuteľnosti musíte počítať s tým, že na konci roku bude potrebné získaný príjem zdaniť. Jedná sa o príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

Ak by ste byt / dom, pozemok /vlastnili menej ako 5 rokov, museli by ste do 31. 3. 2019 podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Lehota sa počíta od dátumu  vkladu nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. V daňovom priznaní musíte uviesť všetky príjmy, nielen príjmy z predaja nehnuteľnosti, a rovnako aj výdavky. Základ dane je teda tvorený zdaniteľným príjmom zníženým o výdavky. Nemôžete však spočítať príjem za predaj nehnuteľnosti a odpočítať výdavky za kúpu druhej / inej nehnuteľnosti. Medzi výdavky je možné započítať finančné prostriedky použité na rekonštrukciu, opravu a údržbu, prípadne ďalšie preukázateľne zaplatené výdavky súvisiace s predajom nehnuteľnosti, ku ktorým je potrebné mať doklady a faktúry.

Sadzba dane z príjmov je 19 % zo základu dane do výšky 35 022,31 €, nad túto sumu je to 25 %. Následne je potrebné zaplatiť aj zdravotné poistenie vo výške 14 % z príjmu. Presnú sumu vypočíta zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania v ročnom zúčtovaní.

 Nie vždy však musíte zdaniť príjmy získané z predaja nehnuteľnosti. Niektoré príjmy sú podľa zákona o dani z príjmu od tejto dane oslobodené. Platí, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti dlhšie ako 5 rokov od jej nadobudnutia, neplatíte daň z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti – teda nezdaníte príjem získaný predajom nehnuteľnosti. Preto je dôležité správne určiť moment nadobudnutia nehnuteľnosti. Ak predávate nehnuteľnosť, ktorá je z dane oslobodená, neuvádzate ju, resp. tento príjem v daňovom priznaní.

S kúpou a predajom nehnuteľnosti je spojená aj daň z nehnuteľnosti. Ak ste nehnuteľnosť predali, ste povinní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane, a to do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď kataster povolil vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci je povinný prihlásiť sa k dani z nehnuteľnosti u príslušného správcu dane najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

Pri predaji nehnuteľnosti sú dva typy daňových povinností.

Vo vzťahu k štátu – daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Vo vzťahu k mestu pri nadobudnutí nehnuteľnosti – daň z nehnuteľnosti

Pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti je výhodné využiť služby renomovanej realitnej kancelárie s plnohodnotným právnym servisom a poradenstvom, ktorá vám poskytne všetky dôležité informácie.

Autor: Jaroslava Radovská
Zdroj: finančná správa
Img: www.express.co.uk

Mohlo by sa Vám páčiť